Упътване за видовете, конфигурация и свързване.

WallDevice Termostat SmartHome

Локално устройството може да работи самостоятелно или в комплект с други устройства и централа.
То включва и изключва различни уреди с напрежение 220V и мощност до 1,5 - 2KW (10А). Система от няколко устройства представлява
така наречената 'SMART Home' система или известна още като 'УМЕН ДОМ'. Системата Ви осигурява дистанционен контрол на дома.

Условията за включване и изключване на отделен уред в дома са според:
 • зададени часове и минути (ON/OFF). Еднократен или повтаряем цикъл.
 • зададени желани температури и програма за използване (Office/Home/Permanent/AntiFreezing).
 • зададена стойност на сензор за осветеност, влажност на почва, ниво на течност, за движение и други.
 • комбинация от няколко параметъра.

  При закупуване на GEOTOK WiFi устройство, трябва първо да решите какво искате да управлява. Второ трябва да го включите в захранването и да го конфигурирате. Индикатора ще започне да мига и това показва, че сте в режим "Първоначална конфигурация".
  1. Разрешете на телефона си използването на "Мобилни данни" или на компютъра си "Използване локация".
  2. Влезте ТУК и натиснете бутон 📡"Get info" и ще видите Вашето местоположение.
  3. Натиснете бутон "Напред" и потвърдете данните. Следвайте инструкцийте от екрана и ще видите конфигурационната страница на Устройството и неговото ID.
  - * Въведете името на локалната Ви WiFi мрежа и паролата за нея. (GPS Локацията се изписва автоматично).
  - * Въведете Групата към която ще бъде устройството.
  - * Въведете Номер на устройството в групата (1-5), като внимавате в една група да няма две Устройства с еднакъв номер.
  - * Въведете Име на устройството (текст до 10 букви), като внимавате в една група да няма две Устройства с еднакво име.
  4. Като сте готови: Натиснете "Save & Connect" > Изчакайте 5-10 сек. > Страница ще изчезне от екрана > Затворете браузера. Всичко е готово!

  Устройството Ви работи и е достъпно в Интернет
  с потребителска парола.
  Ако нещо се обърка, можете да повторите операцията.
  Ако промените настройките на локалната Ви WiFi мрежа, то отново трябва да конфикурирате устройството си. (Само нови: Име на мрежа и Парола)


 • Вход и управление на устройството


  Router

  Имате ТРИ ВАРИАНТА за наблюдение и управление ня устройството:
 • - Можете да наблюдавате и управлявате устройството през интернет, чрез неговото ID 'парола за вход'.
 • - Можете директно да управлявате Устройството без интернет през локалната си WiFi мрежа.
 • - Можете ръчно да управлявате Устройството с бутона.

  Вариант ДИРЕКТНО управление:
  1. Свържете телефона или компютъра си с Вашата локална мрежа (не Ви е необходим Интернет).
  2. Въведете неговия IP адрес http://192.168.#.20Х,където # e номера на мрежата и Х е номера на Устройството.
  3. Вижте ТУК. Ако не се свържете означава, че Устройството е изключено или локалната Ви мрежа не работи.
  3.1. Във втория случай, въведете друга конфигурация "Dev_XXXXXX" / "admin######" / "http://192.168.4.1"
  4. Наблюдавайте и управлявайте устройството в реално време. (Ако променяте настройки ги запишете с бутон "Save")

  Вариант ИНТЕРНЕТ управление:(препоръчително)
  1. Влезте ТУК. Ако не се свържете, значи нямате интернет.
  2. Въведете паролата и ще видите СЪСТОЯНИЕ СЕГА и СТАТИСТИКА за Вашето устройство от месец назад.
  3. С бутон "Настройки" ще може да променяте всичко свързано с режима на работа на устройството.
  4. С бутон "Монитор" ще наблюдавате устройството, както и локалните метеорологични данни.
  5. С бутон "Други" ще видите ВСИЧКИ Ваши устройства по групи и ще можете да им променяте имената.

  Вариант РЪЧНО управление:
  1. С бутона разположен в центъра на устройството може да го включите принудително за неограничено време.
  2. След повторно натискане на бутона, устройството се връща в програмен режим на работа.

 • Ако имате въпроси ни пишете на адрес geotok@mail.bg или ни се обадете на тел 0897997898

  WiFi Продукт

  WiFi термостат GEOTOK v.1


  WiFisweech Wi-Fi програмируем термостатен контакт
  Свързан е с интернет като измерва температура и включва/изключва различни уреди. Устройството се управлява през локалната Ви мрежа или чрез интернет с компютър или мобилно устройство. Максималното натоварване на изхода на умния контакт е 10А (2KW). Примерни уреди – климатик, конвектор, телевизор, подвижна лампа, кафе машина, малка помпа, вентилатор, напоителна система и много други. Домът или офисът Ви са на един клик разстояние! С един акаунт пълен контрол над дома, офиса или вилата. Лесен и удобен софтуерен интерфейс. Работи директно през браузер - без задължително мобилно приложение за телефон.


  Контролира директно ЕДИН от следните ел.уреди или системи:

 • отопление или охлаждане (по време и температура),
 • бойлер за гореща вода (по време и температура),
 • вентилация (по време и температура),
 • осветление (по време),
 • озвучаването или друга медия (по време),
 • поливна система (по време),
 • ел.хранилка за домашни животни (по време),
 • или друго до 1.5KW - 2KW.

  Забележка: Ако желаете да управлявате по-големи уреди, Ви предлагаме модел "WiFi термостат GEOTOK v.5", с мощност до 5KW.


  Имате възможност да избирате режим на работа и програма:

 • 0.режим Таймер постоянно включено(действащо) устройство,
 • 1.режим Таймер еднократно включване и изключване (програмируеми времена),
 • 2.реким Таймер повтарящо се включване и изключване (програмируеми времена),
 • 3.режим 'ВАКАНЦИЯ' - поддържане на 5-7C температура за сигурност на сградата.
 • 4.режим Отопление - 24ч.поддържане на зададена от Вас температура,
 • 5.режим Охлаждане - 24ч.поддържане на зададена от Вас температура,
 • 6.режим Отопление 'HOME'- поддържане на зададена от Вас температура извън работно време,
 • 7.режим Охлаждане 'HOME'- поддържане на зададена от Вас температура извън работно време,
 • 8.режим Отопление 'OFFICE'- поддържане на зададена от Вас температура в работно време,
 • 9.режим Охлаждане 'OFFICE'- поддържане на зададена от Вас температура в работно време,


  Монтира се като се включи в стандартен контакт. Ако желаете измерваната температурата на въздуха в помещението да е коректна и стабилна, то трябва да се избягва контакт с пряка слънчева светлина. Серийният номер е уникален за всяко едно устройство, улеснява регистрацията и прави контрола надежден и безопасен. Съхранява информация в облак за състоянието си през 5 минути, като може да се проследи история за 7 дена назад във времето. Оптимизира потреблението на всеки свързан електроуред. Улеснява живота Ви.

  По същество този уред представлява "две в едно" (WiFi термостат и WiFi умен контакт)


  Актуална Ед.ЦЕНА 90 лв. Лесен монтаж и управление. • WiFi термостат за вграждане GEOTOK v1.2


  SmartHome Wi-Fi модул (Приложение), (Инструкция)
  Свързан е с интернет като измерва температура и включва/изключва различни уреди. Устройството се управлява през локалната Ви мрежа или чрез интернет с компютър или мобилно устройство. Примерни уреди – термопомпа, климатик, конвектор, соларен колектор, фотоволтаичин панел(и), щори или сенник, мултимедия, вентилация, напоителна система, басейн и много други.

  Варианти на сензори:

 • влага,
 • движение,
 • светлина,
 • звук и/или вибрации,
 • дим (пожароопасност),
 • водно ниво,
 • прахови частици,
 • налягане на газове или флуиди,
 • или друг според изискванията на приложение.

  Отделно измерва до 8 температури, като може и според тях да управлява уреда.

  С едно устройство имате пълен контрол над уреда(машината) контролирайки различни параметри. Приложимо е в дома, офиса, вилата или производствени процеси. Лесен и удобен софтуерен интерфейс. Работи директно или през браузер без задължително мобилно приложение за телефон.


  Монтира се от специалист. Ако желаете конкретно приложение, чрез e-mail ще Ви го предоставим. Серийният номер е уникален, улеснява регистрацията и прави контрола надежден и безопасен. Съхранява информация в облак за състоянието си през 5 минути, като може да се проследи история за 7 дена назад във времето. Оптимизира потреблението на електроенергия и улеснява живота Ви.

  Актуална Ед.ЦЕНА 99-199 лв. Лесен монтаж и експлоатация.

  Забележка: Може да се управлява и от стационарно устройство "SmartHome" от типа "Умен дом", което управлява до 40 устройства.

  SmartHome

  "SmartHome" Актуална Ед.ЦЕНА 360 лв.


 • WiFi контролер GEOTOK v2.8 и v1.8


  Wi-Fi програмируем контролер със сензорен дисплей 7" или 4,5" свързан с интернет, Има 13 аналогови (или дититални) входа и 8 релейни изхода NC или NO. Управлява дома Ви, офис сграда, производствени процеси и други. Устройството се управлява през локалната Ви мрежа или чрез интернет с компютър или мобилно устройство. Максималното натоварване на изходите е по 10А (2KW). Примерни уреди – термопомпи, климатици, конвектори, телевизори, лампи, машини, помпи, вентилатори, напоителна система и много други. Домът или офисът Ви са на един клик разстояние! С един акаунт пълен контрол над дома, офиса или вилата. Лесен и удобен софтуерен интерфейс. Работи директно през браузер - без задължително мобилно приложение за телефон.

  Controller v2.8      Controller v1.8


  Измерва 16 температури и Контролира 8-15 ел.уреди или системи:

 • отопление или охлаждане (по време и температура),
 • бойлер за гореща вода (по време и температура),
 • басейн (по време и температура),
 • буфер (по време и температура),
 • вентилация (по време),
 • осветление (по време),
 • озвучаването или друга медия (по време),
 • поливна система (по време),
 • ел.хранилки за домашни животни (по време),
 • производствени процеси,
 • или друго.

  Забележка: Ако желаете да управлявате по-големи уреди, Ви предлагаме контакторно разширение, с голяма мощност.


  Имате възможност да избирате режим на работа и работна програма: (Упътване за работа)


  Монтира се от специалист. Ако желаете конкретно приложение, чрез e-mail ще Ви го предоставим. Цена 300-500 лв.Разработен е на базата на Arduino MEGA 2560. (схема) Серийният номер е уникален, улеснява регистрацията и прави контрола надежден и безопасен. Съхранява информация в облак за състоянието си през 5 минути, като може да се проследи история за 7 дена назад във времето. Оптимизира потреблението на електроенергия и улеснява живота Ви.


  Актуална Ед.ЦЕНА 1800 лв. Лесен монтаж и експлоатация.


  Поръчайте на geotok@mail.bg или на тел 0897997898

  :Предлагаме монтаж и настройка на място от специалист.
 • Галерия


  Интернет достъп

  Статистика

  Управление

  Директен ВХОД

  Директно УПРАВЛЕНИЕ

  Директни НАСТРОЙКИ

  Програми за HOME

  Програми за OFFICE

  Контрол GEOTOK

  Дистанционен контрол


  Изберете 'Модел'
  Termostat Termostat
  Вход Модел 1 Вход Модел 2
  .
  Termostat Termostat
  Вход Модел 3 Вход Модел 4
  .

  ... влезте с парола при Вашите устройства.


  - IP комуникация: "......"
  - Статистика: "Google Cloud през 5м."

  Адрес и контакти

  За нас - Адрес - Телефони


  Фирма „ГЕОТОК” ЕООД е иновативна компания в сферата на автоматизацията и климатични системи за дома и офиса. Опита ни в произвдството, монтажа, проектирането и програмирането датира от 2000 г. За краткия си период на съществуване Фирмата е изградила квалифициран екип от специалисти, монтажници, сервизни работници и административен персонал. Разполагаме със собствено производствено предприятие и сервизна база. В условията на повишаване значимостта от използване на евтина, достъпна и чиста енергия, произвеждаме и предлагаме само интелигентни и изгодни продукти и решения. Фирмата постоянно следи иновациите в световен машаб и развива собствени разработки. Актуализира продуктовата си гама до максимално високо ниво. Специалистите във фирмата преминават периодично курсове за повишаване квалификацията, вледствие на което се повишава и тяхната мотивация. Ръководството определя, като основна цел предоставянето на безупречни, надеждни и сигурни продукти. Фирмата залага на иновативност, качество, достъпна цена и коректност във взаимоотношенията с клиентите.


  GEOTOK Ltd.
  София, ул. "Братя Миладинови" 108
  тел: (+359) 0897997898
  тел: (+359) 0897997899
  Ел. поща:
  geotok@mail.bg