Упътване за конфигурация и управление
на WiFi Устройството.

Termostat
 • - При закупуване на GEOTOK WiFi устройство, трябва първо да го включите в захранването и да го конфигурирате Задържите Бутона (ON/OFF) 10 секунди. Индикатора ще започне да мига учестено. Това показва, че сте в режим "Първоначална конфигурация".
  1. Свържете телефона или компютъра си с Вашата локална мрежа и въведете в браузера си 192.168.4.1 натиснете Enter. Ще видите конфигурационната страница на Устройството и неговото ID.
  2. Въведете номер на Устройството (1-9), като внимавате в една локална мрежа да няма две Устройства с еднакъв номер.
  3. Въведете името на локалната Ви мрежа и паролата за нея. Натиснете "Свързване" и изчакайте 5-10 сек.
  Ако нещо се обърка, можете да повторите операцията.
 • - Вече можете през Google да наблюдавате и управлявате устройството си от ТУК, (трябва да знаете неговото ID 'парола за вход').

 • - Ако Вие сте свързани с локалната си мрежа, можете директно да управлявате Устройството. Достъпва се на адрес http://192.168.#.20Х,
  където # e номера на мрежата и Х е номера на Устройството. Ако не можете да се свързвате означава, че Устройството е изключено или локалната Ви мрежа не работи.


 • Това е упътване за конфигурация на WiFi рутер


  Router
  Погледнете долната страна на Рутера и там ще видите неговите фабрични IP и Парола. Обикновенно са "192.168.1.1" и "admin". Ако при предишна конфигурация паролата е променена, то се съобразете с това. Ако не я знаете попитайте интернет доставчика Ви! Ако се налага да рестартирате Рутера с фабричните настройки, можете да видите в интернет инструкция за Вашия модел Рутер.
  ПРИМЕР за фабрични настройки на IP и Парола:
  1. Свържете телефона или компютъра си с Вашата локална мрежа и въведете в браузера си 192.168.1.1 натиснете Enter.
  2. Въведете паролата на рутера и ще видите конфигурационната страница на Вашият Рутер.
  3. В раздел "Port forwarding" въведете порт "820Х" и "192.168.1.20Х" където Х е номера на Устройството и запишете промяната
  Ако нещо се обърка, можете да се консултирате с вашия интернет доставчик.

  Ако имате въпроси прочетете упътването на термостата или ни пишете на адрес geotok@mail.bg

  WiFi Продукт

  WiFi термостат GEOTOK v.1


  Wi-Fi програмируем термостатен умен контакт свързан с интернет, който измерва температура и включва/изключва различни уреди. Устройството се управлява през локалната Ви мрежа или чрез интернет с компютър или мобилно устройство. Максималното натоварване на изхода на умния контакт е 10А (2KW). Примерни уреди – климатик, конвектор, телевизор, подвижна лампа, кафе машина, малка помпа, вентилатор, напоителна система и много други. Домът или офисът Ви са на един клик разстояние! С един акаунт пълен контрол над дома, офиса или вилата. Лесен и удобен софтуерен интерфейс. Работи директно през браузер или през безплатно мобилно приложение за телефон на всички ОС.


  Контролира директно ЕДИН от следните ел.уреди или системи:

 • отопление или охлаждане (по време и температура),
 • бойлер за гореща вода (по време и температура),
 • вентилация (по време и температура),
 • осветление (по време),
 • озвучаването или друга медия (по време),
 • поливна система (по време),
 • ел.хранилка за домашни животни (по време),
 • или друго до 2KW.

  Забележка: Ако желаете да управлявате по-големи уреди, Ви предлагаме модел "WiFi термостат GEOTOK v.5", с мощност до 5KW.


  Имате възможност да избирате режим на работа и програма:

 • еднократно включване и изключване след определено от Вас време,
 • повтарящо се забавено включване и изключване с определени от Вас времена,
 • режим 24ч. отопление - поддържане на зададена от Вас температура,
 • режим 24ч. охлаждане - поддържане на зададена от Вас температура,
 • режим отопление 'HOME'- поддържане на зададена от Вас температура извън работно време,
 • режим отопление 'OFFICE'- поддържане на зададена от Вас температура в работно време,
 • режим охлаждане 'HOME'- поддържане на зададена от Вас температура извън работно време,
 • режим охлаждане 'OFFICE'- поддържане на зададена от Вас температура в работно време,
 • режим 'ВАКАНЦИЯ' - поддържане на 5-7C температура за сигурност на сградата.


  Монтира се като се включи в стандартен контакт. Ако желаете измерваната температурата на въздуха в помещението да е коректна и стабилна, то трябва да се избягва контакт с пряка слънчева светлина. Серийният номер е уникален за всяко едно устройство и е разположен на видно място върху самото устройство. Това улеснява регистрацията и прави контрола надежден и безопасен. Оптимизира потреблението на всеки свързан електроуред. Улеснява живота Ви.

  По същество този уред представлява "две в едно" (WiFi термостат и WiFi умен контакт)

  Актуална ЦЕНА 125лв. Лесен монтаж и управление...


 • Галерия


  Интернет достъп

  Интернет Статистика

  Интернет Управление

  Директен ВХОД

  Директно УПРАВЛЕНИЕ

  Директни НАСТРОЙКИ

  Програми за HOME

  Програми за OFFICE

  Вход


  ...Настройки и пример от действащо устройство...


  Виж действащо устройство!

  - Наименование: "Demo HOME"
  - В тип сграда: "Жилищна"
  - Място в сградата: "Хол"
  - Температура: *програмируема
  - Режим: *Отопление *100% *24часа
  - Отчет данни: през 10 минути
  - Статистика: "Google Cloud"

  Termostat

  Адрес и контакти

  За нас - Адрес - Телефони


  Фирма „ГЕОТОК” ЕООД е иновативна компания в сферата на автоматизацията и климатични системи за дома и офиса. Опита ни в произвдството, монтажа, проектирането и програмирането датира от 2000 г. За краткия си период на съществуване Фирмата е изградила квалифициран екип от специалисти, монтажници, сервизни работници и административен персонал. Разполагаме със собствено производствено предприятие и сервизна база. В условията на повишаване значимостта от използване на евтина, достъпна и чиста енергия, произвеждаме и предлагаме само интелигентни и изгодни продукти и решения. Фирмата постоянно следи иновациите в световен машаб и развива собствени разработки. Актуализира продуктовата си гама до максимално високо ниво. Специалистите във фирмата преминават периодично курсове за повишаване квалификацията, вледствие на което се повишава и тяхната мотивация. Ръководството определя, като основна цел предоставянето на безупречни, надеждни и сигурни продукти. Фирмата залага на иновативност, качество, достъпна цена и коректност във взаимоотношенията с клиентите.


  GEOTOK Ltd.
  София, ул. "Братя Миладинови" 108
  тел: (+359) 0897997898
  тел: (+359) 0897997899
  Ел. поща:
  geotok@mail.bg