"GEOTOK v.1"

вход с парола

Въведете PIN на
Вашето устройство


Termostat WallDevice    Controller

За устройството

Информация

Виж раздела с инструкций и указания!


Регистрация

За да управлявате устройство,
включете го в захранването и продължете!