"GEOTOK v.1"

вход с парола

Въведете: 693B70

или въведете PIN на
Вашето устройство


Termostat

За устройството

Информация

Виж раздела с инструкций и указания!


Управление

Може да управлявате устройство!